Slide
Duurzaam verbonden
Reflectie en visie
QA Consulting
Duurzaam verbonden
Reflectie en visie

10 jaar QA Consulting
10 jaar aan kennis

Tien jaar geleden zijn we gestart met QA Consulting. Onze missie was – en is nog steeds – om samen met klanten duurzame veranderingen in hun organisatie te realiseren. Duurzaam in de context van de toekomst, en alle veranderingen die daarbij horen. Wij helpen klanten met het veranderen van hun organisatie op zo’n manier dat zij slagvaardig en wendbaar met ontwikkelingen kunnen omgaan. We kijken nu terug naar wat wij de afgelopen tien jaar samen met onze klanten hebben gerealiseerd en wat er op ons en onze klanten afkomt.

“Gebrek aan verbinding stelt werkgevers voor een uitdaging die de komende jaren alleen maar zal groeien.”

- Reinout Dotinga | Managing Partner

Het centrale thema in dit boek is verbinding. Verbinding tussen mensen, binnen organisaties en in de samenleving. Verbinding die in toenemende mate afhankelijk is van technologie. Technologie stelt ons, individuen, in staat om meer keuzes te maken dan ooit. Maar daarmee wordt ook de verbinding tussen individuen in een samenleving steeds losser, net als de verbinding met organisaties. Waar we vroeger een gevoel van verbinding ervoeren door kerk, werk, school, buurt, en vereniging is vandaag de dag het motto steeds meer ‘what’s in it for me?’ Ook wel WIIFM, een afkorting die wij recent zelfs letterlijk in een onderzoek van een klant tegenkwamen. ‘Als ik niet helder heb wat ik eraan heb, dan verbind ik mij er niet aan’, lijkt de onderliggende overtuiging.

Dit gebrek aan verbinding stelt werkgevers voor een uitdaging die de komende jaren alleen maar zal groeien: het vinden en behouden van geschikt personeel. QA Consulting heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen als een adviesbureau van hoge kwaliteit, dat uitstekend raad weet met dergelijke complexe vraagstukken. Wij kijken namelijk niet alleen naar de inhoud van de opdracht, maar verbinden ons altijd duurzaam aan onze klanten en hun werknemers. Persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen, gedeelde belangen en diversiteit staan in ons advies centraal. En met succes: het verloop onder onze relaties en medewerkers is laag, net als het ziekteverzuim.

Het succes van QA Consulting laat zien dat uitdagingen zoals hierboven ook kansen bieden.

Wij geloven in vrijheid in verbondenheid en bieden onze eigen adviseurs daarom veel vrijheid, over hoe hun tijd in te delen, hoe zich te ontwikkelen en welke prioriteiten te stellen. Dit vraagt om vertrouwen in mensen, afstappen van hiërarchische verhoudingen in organisaties, afstand nemen van traditionele arbeidsrelaties en bovenal een open, transparante cultuur waarin het individu verbonden is met het geheel door persoonlijke groei.

De kracht zit hem immers in het samen groeien. Met relaties, met klanten, met partners en met onze medewerkers. Wij voelen ons duurzaam met hen allen verbonden.

Naar de toekomst is één ding zeker:

Niets blijft zoals het was.

De continue stroom aan veranderingen die we de afgelopen decennia hebben gezien, zet ook in het komende decennium onvermijdelijk door. QA Consulting verkent in dit boek wat de veranderingen in de afgelopen en aankomende jaren betekenen. Daarbij bekijken we de problematiek vanuit het perspectief van de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid. Daarna gaan we in op hoe wij kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor organisaties om hier wendbaar op in te spelen.

Ter ere van ons 10-jarig jubileum delen we met trots onze inzichten en ervaringen in deze speciale reeks insights. Gedurende een decennium van toewijding hebben wij, samen met onze klanten, de kunst van duurzame verandering verfijnd. Deze mijlpaal is een moment van reflectie, maar ook een kans om onze kennis en visie te delen. Onze reis benadrukt het belang van verbinding en aanpassingsvermogen in een snel veranderende wereld. Kijk samen met ons vooruit terwijl we de uitdagingen en kansen van de toekomst verkennen.