Sneller inspelen op veranderingen door ‘agile’ contracten?

In een wereld waar wendbaarheid, flexibiliteit en continuïteit cruciaal zijn, passen ook contracten die deze kenmerken bevatten. Veel contracten gaan nog uit van een vast omlijnde scope met vooraf gedefinieerde voorwaarden. Contracten kunnen beter meebewegen met de actuele ontwikkelingen als gewerkt wordt met kortere termijnen en clausules die regelmatig zijn bij te stellen.

Sneller inspelen op veranderingen door ‘agile’ contracten?Sneller inspelen op veranderingen door ‘agile’ contracten?

De afgelopen jaren is het ecosysteem van strategische partners, cloud leveranciers en applicatie- en software leveranciers, bij veel organisaties fors toegenomen. Dit als gevolg van een toenemende vraag vanuit de digitaliserende business. Diezelfde business heeft ook de noodzaak om snel in te kunnen spelen op veranderingen, wat leidt tot een toenemende complexiteit in de totstandkoming van contracteren en de aansturing van het partnerlandschap.

QA Consulting beschikt over adviseurs met de benodigde ervaring binnen deze context. Wij werken op basis van in de praktijk bewezen best practices, zoals verkavelingsmodellen, aanbestedingsstukken (EU en niet EU), contract-documenten en regiemodellen. Ook werkt QA Consulting samen met juristen en advocaten die over jarenlange ervaring beschikken binnen deze context.

Bij QA Consulting hebben wij de afgelopen jaren verschillende QA opdrachten uitgevoerd bij diverse Rijksonderdelen en ondernemingen in de private sector.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij één van de volgende onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.