Portfolio management: een ‘IT-feestje’ of strategisch agendapunt?

Met de opkomst van de digitalisering en nieuwe technologieën, neemt de vraag vanuit de business enorm toe. Veel IT-organisaties antwoorden daarop met het aanstellen van meer ‘product owners’ en ‘demand managers’. Echter zien we vervolgens dat de doorlooptijd van oplevering aan de ‘supply’ kant stagneert. Oorzaak: leveranciers kunnen de hoeveelheid projecten nog maar nauwelijks aan, hetgeen de kwaliteit niet ten goede komt en de doorlooptijden doet oplopen.

Portfolio management: een ‘IT-feestje’ of strategisch agendapunt?Portfolio management: een ‘IT-feestje’ of strategisch agendapunt?

De komende jaren zal de vraag vanuit de business nog verder toenemen aangezien alles gedigitaliseerd wordt, legacy verder moet worden afgebouwd, nieuwe technologieën beschikbaar komen, de wet- en regeldruk verder toeneemt en er nieuwe toetreders zullen komen in sectoren die lange tijd een beperkt aantal spelers kenden.

Daarom is het belangrijk de juiste keuzes en prioriteiten te stellen binnen het projectenportfolio. Deze keuzes kunnen niet alleen vanuit de IT-organisatie gemaakt worden maar zullen op strategisch niveau binnen organisaties belegd moeten worden. Dit om tot de juiste afwegingen te komen vanuit business en vanuit IT perspectief.

Bij QA Consulting hebben we veel ervaring met het opzetten van de juiste portfolio management governance, het doorvoeren van de benodigde veranderingen en deze ook daadwerkelijk laten slagen in de nieuwe opzet.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij één van de volgende onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.