Onafhankelijk toezicht op uw programma’s vereist?

Veranderen naar een digitale organisatie is de opdracht waar CIO’s, CTO’s en CDO’s en Informatiemanagers volop mee bezig zijn. Om tot die veranderingen te komen worden bij veel overheden en bedrijven programma’s opgezet. De continuïteit van het huidige landschap zal hierbij moeten worden geborgd terwijl de verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen met behulp van deze programma’s worden doorgevoerd.

Onafhankelijk toezicht op uw programma’s vereist?Onafhankelijk toezicht op uw programma’s vereist?

Geen gemakkelijke opgave aangezien programma’s zich per uitstek beperken tot een zekere scope en doorlooptijd. Dit terwijl de integraliteit van de impact van de veranderingen goed in het oog gehouden dient te worden. Vragen als: zijn alle interne en externe stakeholders wel betrokken?, is de communicatie voldoende geborgd, zijn de functionele en technische requirements voldoende in kaart gebracht? Zijn alle beveiligings, privacy en compliance vereisten voldoende meegenomen? Is de juiste migratie aanpak gekozen en zijn hiervan de risico’s voldoende in beeld?, komen hierbij aan bod.

Bij QA Consulting helpen we organisaties met het onafhankelijk toetsen op de uitvoering van programma’s. Wij toetsen met behulp van een in de praktijk bewezen framework en helpen binnen het programma om tot passende maatregelen te komen zodat kwaliteit en integraliteit tijdig worden gerealiseerd.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij één van de volgende onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.