Hoe kan ik meer waarde creëren met onze IT partners?

Veranderen naar een digitale organisatie is de opdracht waar CIO’s, CTO’s en CDO’s en Informatiemanagers vandaag de dag volop mee bezig zijn. Om tot die veranderingen te komen zal het bestaande en het nieuwe met elkaar verenigd moeten worden. De continuïteit van het huidige landschap zal moeten worden geborgd terwijl de verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen ook moet worden doorgevoerd.

Hoe kan ik meer waarde creëren met onze IT partners?Hoe kan ik meer waarde creëren met onze IT partners?

Om dit te realiseren hebben organisaties goede partners nodig die werken aan dezelfde doelstellingen. Het ecosysteem van strategische partners, cloud leveranciers en applicatie- en software leveranciers, neemt zienderogen in aantal toe. Dit gecombineerd met een toenemende vraag vanuit de business, leidt tot een toenemende complexiteit in de aansturing van het partnerlandschap.

Het opstellen van een digitale sourcing strategie, die op haar beurt continu zal worden bijgesteld, aangepast en gemonitord is dan ook onvermijdelijk.

QA Consulting beschikt over adviseurs met de veel kennis en ervaring op het gebied van digitale sourcing strategieën binnen deze context. Wij kunnen u helpen bij het opstellen of herijken van uw digitale sourcing strategie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij één van de volgende onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.