Digitale transformatie: risico’s lopen, of mitigeren?

Veranderen naar een digitale organisatie is de opdracht waar CIO’s, CTO’s en CDO’s en Informatiemanagers vandaag de dag volop mee bezig zijn. Om tot die veranderingen te komen zal het bestaande en het nieuwe met elkaar verenigd moeten worden. De continuïteit van het huidige landschap zal moeten worden geborgd terwijl de verdergaande digitalisering van bedrijfsprocessen ook moet worden doorgevoerd.

Digitale transformatie: risico’s lopen, of mitigeren?Digitale transformatie: risico’s lopen, of mitigeren?

Deze digitale transformatie gaat gepaard met grote strategische programma’s en projecten, waarbij een onafhankelijke kwaliteitsborging het verschil kan maken tussen succes of falen. Onze quality assurance diensten richten zich op het toezien op en controleren dat de afgesproken deliverables tegen het afgesproken kwaliteitsniveau worden geïmplementeerd en daarmee de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald. Dit doen wij
voor alle domeinen waar wij de expertise van in huis hebben.

Concreet voeren wij quality assurance opdrachten uit op implementaties van digitale strategieën, agile governance inrichtingen, wijzigingen in de financiële besturing en op sourcing- en transitie-trajecten.

Bij QA Consulting hebben wij de afgelopen jaren verschillende QA opdrachten uitgevoerd bij diverse Rijksonderdelen en ondernemingen in de private sector.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij één van de volgende onderwerpen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.