Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid (Woo) heeft tot doel om Informatie (overheidsdata) actief openbaar te maken om beter aan te sluiten bij de wensen van burgers en bedrijven. Het rijk en decentrale overheden moeten daartoe hun informatiehuishouding op orde hebben – voor de meeste organisaties een ingrijpende onderneming.

Wij zien de invoering van de Wet Open Overheid niet zozeer als een (IV) technisch vraagstuk, maar voornamelijk als een organisatorische en culturele verandering. Van “voor de burger” naar “met de burger”, van reactief naar proactief, van ondoorzichtig naar transparant, en van onpersoonlijk naar persoonlijk.

Download brochure

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.