Inhoudelijk leiderschap bepaalt succes IT

Het belang van IT voor bedrijven en de overheid neemt in rap tempo toe. Waar het denken in het verleden gericht was op het inzetten van IT om de effectiviteit en efficiency te vergroten, worden de rollen langzaam maar zeker omgedraaid: de mogelijkheden die IT biedt, bepalen in hoge mate het functioneren van de bedrijven en de overheid.

Het succes en falen van IT projecten is sterk afhankelijk van de kennis in organisaties. Onderzoek naar waarom projecten mislukken geeft als belangrijke oorzaken aan dat de kennis van bestuurders vaak te kort schiet en de organisatie onvoldoende betrokken was.

Top 10 oorzaken mislukte IT projecten Percentage
Kennis en betrokkenheid bestuurders 19%
Organisatie betrokkenheid/borging 18%
Heldere doelen 16%
(keten) Afhankelijkheiden 10%
Onvoldoende kennis/kunde/ervaring 10%
Aanpak project / programma 7%
Technologie 6%
Onvoldoende geld 5%
Scope creep 3%
Overig 6%

Bron: Chaos report

Alleen door inhoudelijk leiderschap te tonen kunnen opdrachtgevers succesvol sturen op het implementeren van IT in hun organisatie. Maar wat is dan dat inhoudelijk leiderschap? In onze visie is dat:

  • Domeinkennis: kennis van het IT domein waarop men opdrachtgever is is vitaal. Kennis over wat is de verwachte bijdrage aan de organisatie, wat is er in de markt gaande, wat speelt er strategisch en wat zijn de belangrijkste risico’s daarbij.
  • Ervaring met het uitvoeren van programma’s en/of projecten op basis van actuele methodieken: veel opdrachtgevers hebben wel ervaring met projecten en programma’s, maar deze kennis is vaak gebaseerd op de klassieke methode van het uitvoeren van IT projecten. Met de komst van Agile en Lean is er sprake van een kort cyclische werkwijze. Begrijpen welke aanpak wordt gehanteerd en wat de impact is is relavant
  • Actieve betrokkenheid: Wees actief betrokken bij het project. Laat regelmatig teams uitleggen wat er goed gaat en waar en waarom zaken tegen zitten. Door verbinding krijg je meer inzicht in wat er wel en niet kan.

Geïnteresseerd?

Neem contact op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.